Polityka prywatności

Informacja dla kontrahentów

Informacja dla pacjentów

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również upoważnić na piśmie bliską osobę do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie Pacjenta.

Monitoring